Начало : Цена : 150 лв.

За семинара

Целта е обучението в модула е да даде на обучаемите обща базова информация за оценяването на тест задачите и дейноститев софтуерен проект, добри подходи и примерна методология за оценяването; да се натрупа практически опит в работата в екип;
Семинарът включва:
– Основна информация за оценяване на тестването в софтуерен проект, особеностите на задачата и добри подходи за оценяването
– Методология за оценяване на тест задачите и дейностите
– Практическа работа, базирана на реален случай, с използване на разгледаната методология
Знанията, придобити по време на обучението могат да се използват в практиката при предварителната оценка на софтуерен проект с цел да се направи по-точна и успешна оферта в оценка на тест задачите и дейностите.
Знанията са полезни също при изпълнението на софтуерен проект с цел да се осигури по-добро оценяване на тестването на софтуерното решение, както и при поискване от клиента за преглед и подобряване на оценяването на тестването на софтуерното приложение.

За кого е предназначен?

Модулът е предназначен за ръководители на проекти, ръководители на отдели „Софтуерно тестване“ и „Oсигуряване на качеството“, тест лидери и мениджъри, тест инженери, както и консултанти, подготвящи софтуерни проекти.

Време на провеждане

Семинарът е с продължителност 4 дни, като ще се провежда в следните дни и часове :
Събота от 10:00 до 13:30 часа
Неделя от 10:00 до 13:30 часа

Цена и начин за плащане

Цената за семинара е 150 лв. като трябва да бъде заплатена преди обявената дата. След като попълните формата за участие в семинара, ние ще Ви изпратим на посочения от Вас имейл информация за заплащането му.

Оценяване на тестването

Програма

 1. Ден 1 – Оценяване на тестването. Ефективен анализ на изискванията
  • Оценяване на тестването като специфична задача в софтуерния проект
  • Мастер план на проекта и значението му за оценяване на тестването
  • синхронизиране на задачите на тест екипа с останалите екипи в проекта
  • Ефективен анализ на изискванията – предпоставка за точно оценяване
  • Бизнес анализ на изискванията
  • Функционални изисквания – идентифициране на подсистемите на програмния продукт и групи потребители
  • Нефункционални изисквания – специфични типове тестове и инструменти за тях; критични бизнес точки
 2. Ден 2 – Разделяне на тестването на лесно управляеми компоненти. Популярни методи за оценяване
  • Разделяне на тестването на лесно управляеми компоненти
  • Управлението на малки, добре структурирани елементи във функционалността на проекта
  • предварителна оценка на времето за порции тестване към тези елементи
  • повторно тестване и тестване за регресионни дефекти – прогнозна оценка на времето
  • Популярни методи за оценяване – примери
  • Оценка, базирана на типични характерни стойности от подобни предишни проекти
  • оценка, базирана на мнението на експерт или собственик на задачата
  • Реални примери от професионалния опит на преподавателя
 3. Ден 3 – Методологии за оценяване на тестването
  • Методологии за оценяване на тестването
  • Добри практики по темата оценяване на тестването
  • Индивидуално упражнение по оценка на тестването по реален случай
  • Разглеждане на примерна методология за оценяване на тестването – фази/етапи на тест процеса
  • Основни подсистеми на функционалността
  • Проектиране, изпълнение и повторни тестове
  • Отчитане на резултатите и обобщени справки
 4. Ден 4 – Практическа работа в екип
  • Работа по реална функционална спецификация на софтурен проект
  • Защита на избраните методологии и дискусия на резултатите

Място на провеждане

Мястото ще бъде уточнено веднага при обявяване на начална дата за семинара.

Записване

За записване за семинара, моля попълнете следната форма и ние ще Ви изпратим имейл с информация за заплащането.

Име и Фамилия*

Телефон*

Email адрес*

Съобщение

Въведете кодa:
captcha