Начало : Цена : 150 лв.

За семинара

Целта е обучението в модула е да даде на обучаемите обща базова информация за различните типове рискове в софтуерен проект, да се разгледа и приложи в практическа работа примерна методология за оценка на рисковете в софтуерен проект. Също цел е да се натрупа практически опит в работата в екип.
Семинарът включва:
– Основна информация за оценка на рисковете в софтуерен проект, различните типове рискове – на продукта, на проекта, на процеса и на хората
– Разглеждане на примерна методология за оценка на рисковете
– Практическа работа по реален случай, свързана с оценка на рисковете в софтуерен проект

За кого е предназначен?

Модулът е предназначен е за ръководители на проекти, софтуерни архитекти, ръководители на отдели „Софтуерно тестване“ и „Oсигуряване на качеството“, тест лидери и мениджъри, тест инженери с дългогодишен опит в софтуерното тестване, както и консултанти, подготвящи софтуерни проекти.
Подходящ и за специалисти, занимаващи се с управление на рисковете.

Време на провеждане

Семинарът е с продължителност 4 дни, като ще се провежда в следните дни и часове :
Събота от 10:00 до 13:30 часа
Неделя от 10:00 до 13:30 часа

Цена и начин за плащане

Цената за семинара е 150 лв. като трябва да бъде заплатена преди обявената дата. След като попълните формата за участие в семинара, ние ще Ви изпратим на посочения от Вас имейл информация за заплащането му.
Знанията, придобити по време на обучението могат да се използват в практиката при предварителната оценка на софтуерен проект с цел да се направи по-точна и успешна оферта в оценка на рисковете.
Знанията са полезни също при изпълнението на софтуерен проект с цел да се осигури по-добра оценка на рисковете на софтуерното решение, както и при поискване от клиента за преглед и подобряване на оценката на рисковете на софтуерното приложение;

Управление на рисковете

Програма

 1. Ден 1 – Рискове, свързани с продукта
  • Въведение в темата
  • Управление на рисковете в софтуерен проект
  • Идентифициране на рискове, анализ на идентифицираните рискове, катeгоризация на рисковете
  • Планиране на превентивни действия за високите категории
  • Рискове, свързани с продукта
  • Функционални и неФункционални рискове
 2. Ден 2 – Рискове, свързани с проекта
  • Рискове, свързани с проекта
  • Качество на изискванията, дизайна и кода в проекта
  • Качество на разработените тестове и тестови сценарии
  • Ролята на подизпълнителите. Промени на изискванията
  • Методология за оценка на рисковете
 3. Ден 3 – Рискове, свързани с процесите и хората
  • Рискове, свързани с процесите
  • Използван модел за управление на софтуерни проекти. Реакция при аварийни ситуации
  • Взаимодействие и обмен на информация с останалите екипи в проекта
  • Външни процесни системи. Политики и практики във фирмата
  • Рискове, свързани с хората
  • Подход за подбор на проектния екип; Kвалификация, знания и опит на участниците в проекта
  • Формални системи за управление на качеството и други фирмени процеси; външни консултанти
 4. Ден 4 – Практическа работа в екип
  • Работа по реална функционална спецификация на софтурен проект
  • Защита на избраните методологии и дискусия на резултатите

Място на провеждане

Мястото ще бъде уточнено веднага при обявяване на начална дата за семинара.

Записване

За записване за семинара, моля попълнете следната форма и ние ще Ви изпратим имейл с информация за заплащането.

Име и Фамилия*

Телефон*

Email адрес*

Съобщение

Въведете кодa:
captcha