Управление на рискове

Запознаване с оценка на рисковете в софтуерен проект, различните типове рискове – на продукта, на проекта, на процеса и на хората.

Техники, базирани на спецификацията

Изучават се различни техники за проектиране на тестове, базирани на спецификацията, както и приложение и особености на разглежданите техники.

Подготовка за сертификационен изпит

Тази подготовка ще Ви даде много полезни знания за ISTQB сертифицирането, като ще се решават задачи от изпита, с които ще са Ви от голяма полза за успешно взимане на сертификат.

Тестване, базирано на модел

Ще получите полезна проектирането на моделни тестове. Приложение и особености на подходите, както и споделяне на добри практики и примери.

Оценяване на тестването

Ще научите всичко за оценяване на тестването в софтуерен проект, особеностите на задачата и добри подходи за оценяването. Методология за оценяване на тест задачите и дейностите

Техники, базирани на опита

Изучават се различните техники за проектиране на тестове, базирани на опита на тест екипа. Приложение и особености на разглежданите техники.