График с времето и мястото на провеждане на всичките ни курсове семинари, може да намерите тук:

 

Курс/Семинар Дата на стартиране Дни и часове на провеждане Място на провеждане Програма
QA – Тестване на софтуер 06/10/2018 Събота и Неделя от 10:00 до 14:00 Зала 1 Виж програмата
QA – Тестване на софтуер 12/05/2018 Събота и Неделя от 10:00 до 13:30 Зала 1 Виж програмата
QA – Тестване на софтуер 10/03/2018 Събота и Неделя от 10:00 до 13:30 Зала 1 Виж програмата
QA – Тестване на софтуер 18/11/2017 Събота и Неделя от 10:00 до 13:30 Зала 1 Виж програмата
QA – Тестване на софтуер 03/06/2017 Събота и Неделя от 10:00 до 17:00 Зала 1 Виж програмата
Автоматизирано Тестване на софтуер Зала 1 Виж програмата
Бази данни Зала 1 Виж програмата
Управление на рискове Зала 1 Виж програмата
Техники, базирани на спецификацията Зала 1 Виж програмата
Подготовка за сертификационен изпит Зала 1 Виж програмата
Тестване, базирано на модел Зала 1 Виж програмата
Оценяване на тестването Зала 1 Виж програмата
Техники, базирани на опита Зала 1 Виж програмата