Румен Банов

Румен Банов

Lead QA Specialist

 

Професионален опит

10 години обучител по програмите ISTQB Certified Tester – Foundation and Advanced Level, CPRE (IREB)
7 години хоноруван преподавател в СУ – ФМИ (3-ти курс бакалаври) – курс Управление на качеството
Презентатор на събития на БАСТ, АСЕ – публични лекции в СофтУни

Сертификати

 • ISTQB Certified Tester Foundation Level
 • ISTQB Certified Tester Advanced Level Functional Tester
 • ISTQB Certified Tester Advanced Level Technical Tester
 • ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Manager
 • Internal auditor ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013

Използвани програмни езици и среди за разработка:

 • Java
 • .NET/C#
 • MS Visual Studio
 • Eclipse

Тест инструменти:

 • JMeter
 • Selenium
 • HP ALM
 • HP QTP
 • JIRA
 • IBM Rational Functional Tester

Бази данни:

 • MS SQL
 • Oracle
 • IBM DB2