Милен Стефанов

Милен Стефанов

Senior Automated QA

Професионален опит

Над 8 години професионален опит, 3 години като програмист и 5 години в създаването на автоматизирани тестове.
Опит в разработката на функционални тестове и използването им за regression testing в Continuous Integration процес. Последните 3 години основно се занимава с всички типове performance testing – load, stress, soakendurance и spike тестове.

Сертификати

 • ISTQB ® Certified Tester – Foundation Level
 • ISTQB ® Certified Tester Advanced Level – Technical Test Analyst
 • Quality Assurance course in Java

Използвани програмни езици, технологии и платформи:

 • JAVA
 • Jython
 • C#

 • Source code versioning: SVN
 • C/C++, Pascal, Delphi
 • Agile, Scrum

Среди за разработка:

 • QF-Test
 • HP QTP
 • JMeter

 • Confluence
 • Eclipse
 • JIRA

 • HP LoadRunner
 • Dynatrace

Бази данни:

 • Oracle
 • MySQL
 • MSSQL