Христо Малчев

Христо Малчев

Lead and Senior QA

 

Професионален опит

Над 11 години професионален опит в софуеарното тестване – 6 години като QA и 5 години като QA мениджър.
Опит в планирането и разработката на ръчни функционални и нефункционални тестове за мрежовo базирани, настолни и мобилни приложения. Опит в оценката и управлението на риска. Опит в изграждане и поддръжка за различни виртуални тестoви среди. Участвал в разработката на над 50 различни проекта реализирани на различни технологии (Java, .Net, C#, Flash и др) и по различни бизнес модели (Waterfall, V-model, Agile, Scrum).

Сертификати

 • ISTQB ® Certified Tester – Foundation Level
 • ISTQB ® Certified Tester Advanced Level –Test Analyst

Опит в следните типове тестване:

 • Integration Testing
 • Exploratory Testing
 • Load Testing
 • Usability testing
 • User Acceptance testing
 • End-to-end Testing
 • System Integration Testing
 • Risk based Testing and etc.

Използвани тест техники:

 • Equivalence partitioning
 • Boundary value analysis
 • Cause–effect graph
 • Error guessing
 • State transition testing
 • Use case testing and etc.

Използвани инструменти, технологии и платформи:

 • Enterprise Tester
 • Selenium
 • VMware vSphere platform
 • Citrix XenCenter
 • Jira
 • Zephyr
 • Mantis
 • Bugzila

Използвани бази данни:

 • MSSQL
 • MongoDB