Георги Русев

Георги Русев

Lead and Senior QA

 

Професионален опит

Над 18 години опит в областта на разработването на софтуер и осигуряването качеството на софтуерните продукти в компании като Sciant, VMware, Experian и Naxex.
Специализирал е в областта на автоматизираното тестване на продукти в различни области на бизнеса – продукти за моделиране на софтуер и процеси (UML и платформата Ameos), системи за сигурност на трафик и визуализация на топологията на системата, решения за виртуализация и автоматизация на процесите (VMware PowerCLI, VSphere Client, VMware Update Manager), платформи за търговия на валути и CFD.
В различните компании е заемал както инженерни и архитектурни, така и мениджмънт позиции в екипи за разработка и тестване на софтуер. Създател и инициатор на редица proprietary системи за автоматизирано функционално тестване на UI и API на базата на open source проекти. Инициатор и съорганизатор на редица професионални събития като ISTA Conference (Innovation in Software Test Automation), BQAA (Bulgarian QA Association).

Сертификати

 • ISTQB Test Manager
 • VMware Certified Professional
 • Scrum Master
 • Scrum Product Owner
 • Microsoft Certified Professional

Опит в следните типове тестване:

 • Integration Testing
 • Exploratory Testing
 • Load Testing
 • Usability testing
 • User Acceptance testing
 • End-to-end Testing
 • System Integration Testing
 • Risk based Testing and etc.

Използвани тест инструменти:

 • Selenium WebDriver
 • TestStack
 • Telerik Test Framework
 • Silk Test
 • Test NG
 • Visual Studio Test Framework
 • HP Unified Functional Tester
 • HP LoadRunner

Използвани инструменти, технологии и платформи:

 • Enterprise Tester
 • Selenium
 • VMware vSphere platform
 • Citrix XenCenter
 • Jira
 • Zephyr
 • Mantis
 • Bugzila

Използвани програмни езици и среди за разработка:

 • .NET/C#
 • Java
 • Perl
 • Python
 • Visual Studio
 • Eclipse

Използвани бази данни:

 • SQL Server
 • Postgre SQL
 • HSQL
 • Oracle