Ангел Петров

Ангел Петров

Team Lead QA

 

Професионален опит

С над 8 години опит във функционалното тестване на различни системи и сайтове, от които около 4 години опит като Team Lead на екип от опитни и висококвалифицирани manual QA.
Създаване и оптимизиране на процеси, спрямо нуждите на различните проекти, ръководене на проекти, дефиниране на test scopes, правене на QA breakdowns за различните проекти, дефиниране на regression scopes и т.н.
Опит в работата с едни от най-популярните тест мениджмънт програми.

Сертификати

 • ISTQB Certified Tester
 • ICAgile Certified Professional

Опит в следните типове тестване:

 • Integration Testing
 • Exploratory Testing
 • Load Testing
 • Usability testing
 • User Acceptance testing
 • End-to-end Testing
 • System Integration Testing
 • Risk based Testing and etc.

Използвани среди за разработка:

 • Quality Center
 • JIRA
 • Bugzilla
 • Confluence and Share point
 • Agile boards
 • Microsoft Project plan

Използвани програмни езици,методологии и среди за разработка:

 • C/С + +
 • HTML5
 • PHP
 • Agile, Scrum
 • Source code versioning: SVN
 • People management tools

Използвани бази данни:

 • MSSQL Server 2008/2008R2
 • Oracle