Румен Банов
Румен Банов

Над 20 години професионален опит в тестването на софтуер и обучение на хора.

Георги Русев
Георги Русев

Над 18 години опит в областта на разработването на софтуер и осигуряването качеството на софтуерните продукти

Христо Малчев
Христо Малчев

Над 11 години професионален опит в софуеарното тестване – 6 години като QA и 5 години като QA мениджър

Петър Събев
Петър Събев

Над 12 години професионален опит в сферата на софтуерното разработване и тестване. Сформирал е много QA екипи от нулата в различни компании.

Милен Стефанов
Милен Стефанов

Над 8 години професионален опит, 3 години като програмист и 5 години в създаването на автоматизирани тестове.

Ангел Петров
Ангел Петров

С над 8 години опит във функционалното тестване на различни системи и сайтове, от които около 4 години опит като Team Lead.