Начало : 13.04.2019 г. Цена : 580 лв.

За курса

Целта на обучението в курса да даде основна информация за софтуерното тестване като процес, основните фази, етапи, нива и типове тестване. Да се посочат приложими техники и подходи. Да се натрупа практически опит в работата в екип с приложение на разгледаните теми.
Знанията, придобити по време на курса могат да послужат за започване на работа като junior QA специалисти. За хората с професионален опит да подобрят и развият своите знания като обхванат всички аспекти на софтуерното тестване. Да усвоят добри практики и практически опит в различните типове и нива на тестване. Да прилагат разучените техники за проектираен на тестове. Да се ориентират за бъдещото си професионално кариерно развитие.

За кого е предназначен?

Курсът е подходящ за желаещите да се преквалифицират в областта на софтуерното тестване, начинаещи тест специалисти, тест инженери с малък професионален опит, ръководители на софтуерни проекти с фокус върху качеството на продукта, консултанти по качеството на софтуерни проекти.
Не се изискват специално висше образование или професионален опит в софтуерната индустрия.

БОНУС – ВСЕКИ ЗАВЪРШИЛ ТОЗИ КУРС ПОЛУЧАВА ПРАВО БЕЗПЛАТНО ДА СЕ ЯВИ НА СЕМИНАРА НИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ISTQB

Време на провеждане

Курсът е с продължителност 2 месецa, като ще се провежда в следните дни и часове :
Събота от 10:00 до 14:00 часа
Неделя от 10:00 до 14:00 часа

Получаване на Сертификат

След успешно завършване на курса, всеки участник ще получи сертификат.

Помагаме за стартирането на работа

Тъй като нашите преподаватели са добре известни сред фирмите, ще препоръчаме най-добре представилите се курсисти до нашите фирми партньори, за да може да Ви помогнем по-лесно и бързо да се реализирате.

Цена и начин за плащане

Цената за курса е 580 лв. като половината сума трябва да бъде заплатена, за да си запазите място. След като попълните формата за участие в курса, ние ще Ви изпратим на посочения от Вас имейл информация за заплащането му. Втората част от сумата се заплаща до 20 дни след започването на курса.

Място на провеждане

Курсът ще се провежда на следния адрес: бул. Драган Цанков 36, Интерпред, блок А, етаж 6 – офис на Ню Харайзънс

QA - Тестване на софтуер

Програма

 1. Софтуерното тестване като процес
  • Софтуерното тестване като процес
  • Дефиниция за софтуерно тестване – процес, динамично и статично тестване
  • Фунционално и нефункционално тестване
  • Причини за дефектите и ефективни подходи
  • Цена и влияние на дефектите върху софтуерното решение
  • Етапи (фази) на софтуерното тестване
  • Фундаментален тест процес – фази и взаимовръзки
  • Особености на тест процеса при различните модели на управление на софтуерни проекти
  • Задачи на тест екипа – цели, обхват, подходи. Избор на тест методология
  • Ефективно управление на риска, инфраструктурата и ресурсите
 2. Управление на дефектите – принципи и управление на дефект статуса
  • Управление на дефектите – принципи и особености
  • Входни и изходни критерии за ефективно тестване
  • Подходи при споделяне на резултатите
  • Добри практики при управление на дефект статуса
  • Особености при invalid/duplicated статус
  • Индивидуално упражнение по прилагането на придобитите знания за управлението на дефектите
 3. Нива на тестване – подходи и добри практики
  • Нива на тестване – категоризация и особености
  • Входни и изходни условия за преминаване към по-горните нива
  • Влиянието на дефектите на различните нива
  • Упражнение
 4. Типове тестване – подходи и добри практики
  • Функционално тестване – фокус и особености
  • Нефункционални тестове – типове, категоризация, специфика
  • Особености при проектиране на нефункционални тестове
  • Инструменти
  • Упражнение за типовете тестове на конкретно софтуерно приложение в реален проект
 5. Организация на статично тестване – подходи и добри практики
  • Особености на статичното тестване
  • Входни и изходни критерии. Добри практики
  • Видове прегледи и специфика на формалните прегледи
  • Прилагане на прегледите в различните фази на софтуерния проект
  • Упражнение върху статичното тестване
 6. Тест план – подходи и елементи
  • Тест план – необходимост или ненужно е?
  • Примерна структура на тест план – задължителни и незадължителни елементи
  • Създаване на тест плана според спецификата на проекта
  • Промени според развитието на проекта: Подходи и добри практики
  • Упражнения върху създаването на тест планове
 7. Тестови среди – особености и подходи
  • Особености на различните видове тестови среди
  • Добри практики и подходи
  • Правила за транспортиране между различните среди
  • Псевдопродукционна среда и задачите на тест екипа
  • Упражнения
 8. Анализ на изискванията – подходи и добри практики
  • Нужда от ефективен анализ на изискванията за тест екипа
  • Фази на анализа – събиране и документиране на информациа
  • Помощни инструменти
  • Упражнения
 9. Проектиране на тестове – структура и елементи, Подходи и особености
  • Особености на проектирането на тестове – основа и варианти според спецификата на проекта
  • Примерен еталон на тест – структура и елементи
  • Очаквани резултати – допускания и проверка
  • Прилагане на подходящи техники
  • Упражнения върху реален проект
 10. Тестване след промени в кода – повторно тестване и регресионно тестване
  • След поправка на дефект повторно тестване – входни и изходни критерии
  • Регресионно тестване – входни критерии, цел и обхват. Добри практики
  • Подходи при ръчно и автоматично регресионно тестване
  • Повтаряне на цикъла – условия и подходи
  • Упражнения
 11. Тестване на трислойна архитектура – специфика. Особености на database нивото
  • Особености на тестването на трислойни приложения
  • Работещи подходи и добри практики
  • Специфични типове тестове спрямо отделните слоеве
  • Тестови среди и помощни инструменти
  • Упражнение върху ефективно тестване на трислойно приложение в реален проект
 12. Тестване на мобилни приложения – специфика и подходи
  • Особености на тестването на мобилни приложения
  • Работещи подходи и добри практики
  • Специфични типове тестове
  • Тестови среди и online help
  • Помощни инструменти – симулации
  • Упражнения
 13. Тестване на уеб-приложения – специфика
  • Особености на тестването на уеб приложения
  • Специфични типове тестове
  • Тестови среди и препоръки
  • Помощни инструменти
  • Упражнения
 14. Инструменти, подпомагащи тестването
  • Категоризация на тест инструментите с анонсиране на подходящи групи от отделните категории
  • Добри практики при подбор на тест инструментите и прилагането им в практиката
  • Особености и специфика на приложението им
  • Упражнения
 15. Практическа работа в екип
  • Работа по реална функционална спецификация на софтурен проект
 16. Изпит върху разглежданите теми

Записване

За записване за курса, моля попълнете следната форма и ние ще Ви изпратим имейл с информация за заплащането.

Име и Фамилия*

Телефон*

Email адрес*

Съобщение

Въведете кодa:
captcha