Начало : Цена : 650 лв.

За курса

Целта на обучението в курса е да даде полезни знания за автоматизираното тестване. Как се създават автоматизирани тестове, кога и защо да ги използваме.
Ще се научите да работите с най-използваните програми за автоматизирано тестване като Selenium и да пишете тестове на популярния език Java.

За кого е предназначен?

Курсът е подходящ за хора, които имат основни познания по ръчното тестване и искат да придобият повече знания по Автоматизираното тестване.
Не се изисква да имате предишен опит в програмирането или писането на автоматизирани тестове.

Време на провеждане

Курсът е с продължителност 2.5 месеца, като ще се провежда в следните дни и часове :
Понеделник от 18:30 до 22:00 часа
Сряда от 18:30 до 22:00 часа

Цена и начин за плащане

Цената за курса е 650 лв. като половината сума трябва да бъде заплатена, за да си запазите място. След като попълните формата за участие в курса, ние ще Ви изпратим на посочения от Вас имейл информация за заплащането му.

Място на провеждане

Мястото ще бъде уточнено веднага при обявяване на начална дата за курса.

QA - Тестване на софтуер

Програма

 1. Какво е автоматизирано тестване и защо се използва. Запознаване с Java
  • Въведение в автоматизираното тестване
  • Запознаване с езика за програмиране Java
  • Среди за разработка
  • Типове данни и променливи в Java
  • Упражнение
 2. Видове оператори. Цикли
  • Логически и аритметични оператори
  • Условни оператори – if-else, switch-case
  • Цикли
  • Упражнения върху оператори и цикли
 3. Масиви
  • Запознаване с Масивите в Java
  • Видове масиви – едномерни, двумерни и тн.
  • Упражнения
 4. Структури от данни
  • Какво са структурите от данни?
  • Видове структури от данни
  • Упражнения върху най-често използваните структури
 5. Класове, методи и обекти
  • Методи и параметри
  • Класове и елементи на класа – методи и полета
  • Статични методи и полета
  • Работа с обекти
 6. Наследяване и капсулация
  • Наследяване (Inheritance)
  • Конструктори
  • Капсулация (Encapsulation)
  • Модификатори за достъп
 7. Абстрацкия и полиморфизъм
  • Абстракция (Abstraction)
  • Интерфейси(Interfaces)
  • Абстрактни класове
  • Какво е полиморфизъм (Polymorphism)
  • Упражнения
 8. Дебъгване на код. Обработка на грешки и изключения
  • Дебъгване на код – как и защо е полезно?
  • Хвърляне на грешки
  • Хващане на грешки
 9. Релационни бази данни. Работа с тях
  • Какво са реалционните бази данни
  • Езикът SQL
  • Основни SQL команди
  • Упражнения
 10. Решаване на практически задачи
 11. Връзка между базата от данни и нашето Java приложение
  • Връзване с базата данни с JDBC
  • Обработка на данни през кода
  • Упражнения
 12. Тестване на Web Services
  • Какво са web services?
  • REST и SOAP сървиси
  • Начини за ръчно и автоматизирано тестване на сървиси
 13. Локатори
  • Какво са Локаторите
  • Локатори в Selenium IDE
  • Локатори в WebDriver
  • Упражнения
 14. Selenium IDE
  • Запознаване със Selenium IDE
  • Упражнения
 15. Selenium API
  • Какво е Selenium API
  • Работа с WebDriver
  • Практически задачи
 16. Data-Driven Testing
  • Какво е Data-Driven Testing
  • Създаване на data-driven tests – Excel, CSV
  • Създаване на Data-Driven тестове с JUnit
  • Създаване на Data-Driven тестове с TestNG
  • Упражнения
 17. Behavior-Driven Development (Testing)
  • Какво е Behavior-Driven Development (Testing)
  • Създаване на behavior-driven tests използвайки Cucumber-JVM
 18. Изпит върху материала

 

Записване

За записване за курса, моля попълнете следната форма и ние ще Ви изпратим имейл с информация за заплащането.

Име и Фамилия*

Телефон*

Email адрес*

Съобщение

Въведете кодa:
captcha