QA – Тестване на софтуер

Курсът ще Ви даде нужната информация за софтуерното тестване като процес, основните фази, етапи, нива и типове тестване. Да се натрупа практически опит в работата в екип с приложение на разгледаните теми.

Автоматизирано Тестване на софтуер

Курсът ще Ви научи да създавате автоматизирани тестове, кога и защо да ги използвате. Работи се с най-използваните в практиката програми за автоматизирано тестване и включва много практически упражнения.

Бази данни

Базите от данни се използват в работата на всеки един QA специалист. Курсът е много практически насочен с цел по-лесното усвояване на материала. Ще се научите да пишете SQL заявки и още много полезни неща за базите данни.